Kartoitus- ja 3D-mallinnus

Dronella voidaan onnistuneesti suorittaa kartoitus, ortoilmakuva, sekä 3D mallinnus kuvauksia, joissa huomio kiinnittyy äärimmäiseen tarkkuuteen ilmakuvan ja siihen sidotun koordinaatiston välillä. Asiakkaan tarpeista riippuen kuvat toimitetaan jopa senttimetrien pikselitarkkuudella. Digitaaliset ortokuvat mahdollistavat esimerkiksi maastomallin suunnittelun ja laatimisen kaavoituksen pohjaksi sekä pinta-ala ja tilavuusmittaukset. Suurimpana etuna dronella suoritettavat kartoitukset tuovat huomattavat kustannussäästöt muihin kuvausmenetelmiin verrattuna.

Infrasuunnittelua tukevat kuvaukset

Ekodronen infrasuunnittelukuvauspalvelu kuvaa ja valmistaa karttaprojektiot esimerkiksi asuinalueista, puistoista, siltatyömaista ja isojen rakennusprojektien työmaista.

Palvelu

kuvausprojekti käynnistetään aloituskokouksella jossa määritellään asiakkaan tarpeet (kuvattava alue, vaadittu tarkkuus, projektin aikataulu). Ekodrone tuottaa halutut kartoitus- ja 3D-kuvat asiakkaan tarvitsemassa formaatissa. Projektin raportti käsitellään lopetuskokouksessa.

Raaka-ainevarantojen kartoitus

Ekodrone kartoittaa kustannustehokkaasti raaka-ainevarantoja aina kuitupuupinoista hakekasoihin. 


Metsätalouden ajantasaiset tarkistukset

Metsätaloudessa ajantasaiset tiedot puustosta ovat hyödyksi sekä metsänhoidossa että kaupankäyntitilanteissa. Ekodrone toimittaa sinulle nopeasti ja edullisesti tiedot 1 – 50 hehtaarin metsäalueista.